Toa

T

Inleiding

Als de onderneming door corona is getroffen, kan een herstructureringskrediet bij Qredits worden aangevraagd. Belangrijkste voorwaarde is dat gebruik gemaakt wordt van de wet WHOA. Als sociale kredietverstrekker staat Qredits ook in deze tijden klaar om ondernemers te helpen. Qredits beoordeelt en verstrekt deze kredieten in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het krediet is bedoeld voor bedrijven die via de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) tot een sanering komen van hun schuldenpositie en hierdoor weer een levensvatbare onderneming realiseren. Belangrijkste uitgangspunt voor de beoordeling van het TOA krediet (Time Out Arrangement)  is dat er sprake is van in de kern winstgevende bedrijfsactiviteiten.

Het TOA krediet bedraagt maximaal €100.000,-. Dit kan gebruikt worden voor werkkapitaal voor benodigde activa voor de herstart en voor de juridische en begeleidingskosten (tot een maximum van € 35.000) die gepaard gaan met een WHOA traject. Het TOA krediet is niet bedoeld voor het financieren van crediteurenakkoorden of herfinanciering van bestaande financiers.

Er zijn twee vormen van het TOA krediet; een werkkapitaal variant en een achtergestelde variant. Deze beide varianten kunnen gecombineerd worden, mits de maximale hoogte van het TOA krediet € 100.000,- bedraagt. En hierbij mag het achtergestelde deel maximaal 30% zijn van de totale kredietbehoefte. Deze achterstelling geldt ten opzichte van andere financiers. Met deze achterstelling kan er eenvoudiger additioneel (groei)kapitaal aangetrokken worden.

TOA krediet werkkapitaal

 • Maximaal € 100.000,-
 • Kan gecombineerd worden met TOA krediet achtergesteld
 • Voor werkkapitaal, vaste activa en vergoeding voor gemaakte (juridische/gerechtelijke/begeleiding) kosten tijdens het WHOA
 • Looptijd maximaal 6 jaar
 • Maximaal eerste 12 maanden aflossingsvrij
 • Rente 2,5% gedurende de looptijd van de lening
 • Geen behandelkosten
 • Tussentijds boetevrij aflossen is mogelijk
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid, bij BV middels persoonlijke borgstelling

TOA krediet achtergesteld

 • Maximaal 30% (maximaal € 30.000,-) van de totale leensom
 • Kan gecombineerd worden met TOA Werkkapitaal
 • Achtergestelde lening ten opzichte van andere financiers
 • Voor werkkapitaal, vaste activa en vergoeding voor gemaakte (juridische/gerechtelijke/begeleiding) kosten tijdens het WHOA
 • Looptijd maximaal 6 jaar
 • Maximaal eerste 12 maanden aflossingsvrij
 • Rente 5,25% gedurende de looptijd van de lening
 • Geen behandelkosten
 • Tussentijds boetevrij aflossen is mogelijk
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid, bij BV middels persoonlijke borgstelling