Actuele Dossiers

A

Kweker

In januari 2022 is gestart met de voorbereiding van een liquidatieakkoord van een kweker met 400k schulden aan 30 schuldeisers. Deze kweker wilde met zijn spaargeld van 80k bij de bloemenveilig al zijn 30 schuldeisers 20% aanbieden in plaats van faillissement aan te vragen. De grootste schuldeiser was de bank met een vordering van 200k. Deze bank meende een pandrecht op het spaartegoed te hebben en ging daarom niet in op het saneringsaanbod. Toen in 2021 het besluit was genomen om te stoppen met het bedrijf is begonnen met het verkopen van alle productiemiddelen ter waarde van 100k. De bank met haar vordering van 200k inde dit bedrag en meende daar recht op te hebben omdat alle productiemiddelen aan haar waren verpand. Koks Herstructurering wees de bank erop dat de belastingdienst op basis van haar bodemrecht recht had op de opbrengst van de productiemiddelen en dat de bank daarom beter af was met het saneringsaanbod. Immers, nu 80k vrijgeven is goedkoper dan in faillissement 100k betalen aan de curator. De bank zag dit uiteindelijk ook in waarna met het spaartegoed het akkoordbedrag kon worden gefinancierd. De belastingdienst deelde mee voor een gelijk percentage.

Restaurant/partycentrum

In april 2023 is gestart met de voorbereiding van een minnelijk saneringsakkoord van een restaurant/partycentrum met 600k schuld aan 20 schuldeisers. De grootste schuldeiser was de belastingdienst. Het partycentrum bestond uit meerdere B.V.’s en vormde samen een fiscale eenheid. Het betrof daarom een groepsakkoord. Aan alle 20 schuldeisers is een akkoord aangeboden van 20%. In de dataroom op de site van Koks Herstructurering is uitvoerig beschreven en gedocumenteerd dat zonder deze herstructurering het bedrijf wegens liquiditeitsproblemen failliet zou gaan en dat het bedrijf na de sanering levensvatbaar is. Deze zaak loopt nog. Als de belastingdienst ervan overtuigd is dat na de herstructurering het bedrijf levensvatbaar is, zal het akkoord wellicht tot stand komen.

Cafetaria

In januari 2023 is gestart met de voorbereiding van een minnelijk akkoord van een cafetaria (eenmanszaak). De eigenaar heeft 50 schuldeisers met een totale vordering van 200k. Er was geen boekhouding en jarenlang waren geen belastingaangiftes gedaan. Deurwaarders liepen de zaak plat. Koks Herstructurering heeft alle schuldeisers verzocht pas op de plaats te maken, heeft de boekhouding op orde gebracht en heeft met terugwerkende kracht van de afgelopen vijf jaar belastingaangiftes gedaan. Vervolgens is aan alle schuldeisers 15% tegen finale kwijting aangeboden. Vrij van alle stress veroorzaakt door zoveel deurwaarders en gesterkt door een boekhouding die op orde is, heeft de ondernemer zich herpakt en is weer geld gaan verdienen. Er werd wordt weer genoeg verdiend om van te kunnen leven. Op basis van deze resultaten en op basis van de prognoses is aan de gemeente een bijstandskrediet gevraagd om alle schuldeisers 15% te betalen.