Team

T
WHOA - Joost Koks - Koks Herstructurering


Joost Koks

Joost beoordeelt de liquidatiewaarde van de onderneming en stelt samen met de ondernemer het saneringsvoorstel op. Joost heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1992) en heeft daarna de volgende opleidingen gevolgd: Deurwaardersopleiding (1995 Universiteit Utrecht), opleiding Insolventierecht voor Curatoren (2020 Radboud Universiteit Nijmegen) en de opleiding tot Whoa-herstructureringsdeskundige (Universiteit van Leiden 2021). Joost ziet er op toe dat het saneringsvoorstel het maximaal te behalen resultaat voor alle schuldeisers inhoudt.


Johan Mol

Johan beoordeelt de levensvatbaarheid en de afloscapaciteit van de onderneming. Johan heeft Nederlands recht gestudeerd in Rotterdam en heeft daarna carrière gemaakt in het bankwezen. Johan heeft 10 jaar bij ING gewerkt, 11 jaar bij Fortis Bank en 5 jaar bij ABN AMRO. Momenteel is Johan crowdfundcoach bij Collin Crowdfunding en is hij onder de naam Mol Stapelfinancieren zelfstandig financieringsadviseur voor MKB bedrijven.

WHOA - Johan Mol - Koks Herstructurering
WHOA - Renco Huis - Koks Herstructurering


Renco Huis

Renco controleert de boekhouding van de onderneming. Renco heeft Bedrijfseconomie gestudeerd in Maastricht. Hij heeft daarna carrière gemaakt als controller en later als financieel directeur bij de beursgenoteerde bedrijven IDT Corporation en Logica. Sinds 2015 is Renco mede-eigenaar van 2 Omega en adviseert hij bedrijven bij strategische keuzes en ziet hij er op toe dat de administratieve processen op orde zijn.