Akkoord

A
Minnelijk akkoord

Als alle schuldeisers akkoord zijn met het aanbod is de schuldsanering geslaagd. Het akkoord hoeft dan niet te worden goedgekeurd door de rechtbank (homologatie). Dat scheelt griffierecht en advocaatkosten. Hoe minder kosten er worden gemaakt, hoe meer er overblijft voor alle schuldeisers. Belangrijk is wel dat alle schuldeisers over alle informatie kunnen beschikken, zoals alle vorderingen, een overzicht van alle schuldeisers, algemene voorwaarden, pandaktes, correspondentie, bankrekeningen, prognoses, jaarrekeningen, enz. Alleen zo kan een redelijk en eerlijk saneringsaanbod worden gepresenteerd en alleen zo kan van alle schuldeisers worden verlangd het aanbod te accepteren.

Dwangakkoord

Als de meeste schuldeisers instemmen met het aanbod en het aangeboden bedrag substantieel is zowel qua omvang als in relatie tot het oorspronkelijke bedrag, kan aan de rechtbank worden gevraagd het hele akkoord dwingend te verklaren voor alle schuldeisers (homologatie). Dit kan op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Ook kan aan de rechtbank worden gevraagd een vonnis te wijzen dat in de plaats treedt van de stem van de schuldeiser die niet heeft ingestemd. Dit gaat via een gewone civiele procedure. Het voordeel van een WHOA-procedure is dat het snel gaat en geen hoger beroep mogelijk is.

Liquidatieakkoord

Het is ook mogelijk dat de ondernemer wil stoppen met zijn bedrijf omdat het niet rendabel is. In plaats van faillissement aan te vragen kan een akkoord worden aangeboden aan alle schuldeisers waarbij eenieder beter af is dan faillissement, het zogenaamde liquidatieakkoord. Er hoeft dan geen rekening gehouden te worden met de reorganisatiewaarde, zodat het bedrag dat wordt aangeboden in verhouding moet staan met de liquidatiewaarde. Ook in dit geval geldt dat indien niet alle schuldeisers met het aanbod instemmen, een dwangakkoord kan worden opgelegd door de rechtbank. Voor het hele akkoord middels een WHOA-procedure of door een gerechtelijke veroordeling per tegenstemmende schuldeiser. Ook voor het liquidatieakkoord geldt dat het redelijk, eerlijk en transparant dient te zijn.