Joost Koks, herstructureringsspecialist: “De ondernemer staat centraal. Als het bedrijf levensvatbaar is en de ondernemer openheid van zaken geeft, zal Koks Herstructurering helpen het bedrijf te redden. Zo kan de boekhouding op orde worden gebracht en zal een oorzaakanalyse worden gemaakt. Samen met de ondernemer wordt een doorstartplan opgesteld. Een doorstart van het bedrijf levert uiteindelijk het meeste geld op voor alle schuldeisers. Overigens, ook als de ondernemer met zijn bedrijf wil stoppen levert een saneringsakkoord meer op voor alle schuldeisers dan faillissement.”

WHOA - Joost Koks - Koks Herstructurering

Schuldsanering

Een bedrijf dat alle schulden niet meer kan betalen, bijvoorbeeld de belastingschuld en/of NOW-schuld, maar in de basis wel levensvatbaar is, kan aan alle schuldeisers een redelijk aanbod tegen finale kwijting doen. Een saneringsaanbod is redelijk als iedereen meer krijgt dan in faillissement. Schuldeisers die het redelijke aanbod weigeren kunnen worden gedwongen akkoord te gaan. Aan de rechter kan gevraagd worden het hele akkoord goed te keuren. Dit heet homologeren en kan via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Ook kan aan de rechter worden gevraagd een vonnis te wijzen dat in de plaats treedt van de stem van een weigerende schuldeiser.

Financiering

Bij schuldsanering is het boter bij de vis. Er moet dus geld op tafel komen en het bedrag moet hoger zijn dan kan worden verkregen in faillissement. Het minimumbedrag is gelijk aan de liquidatiewaarde van het bedrijf. Ofwel, hoeveel is het bedrijf waard als nu alles wordt verkocht. Ook hebben de schuldeisers recht op een deel van de waarde van het bedrijf dat blijft behouden door de sanering. Deze waarde heet de reorganisatiewaarde. Ofwel, hoeveel is het bedrijf waard als het na de sanering wordt verkocht. Mogelijke financiers van het akkoordbedrag zijn: bank, familie, gemeente, leveranciers of aandeelhouders. Ook via crowdfunding of een Time-Out-Arrangement (TOA)-krediet kan nieuw geld worden aangetrokken.

Trefwoorden

Aanbod. Advocaat. Akkoord. Akkoordbedrag. Belasting. Belastingdienst. Betalen. Café. Cafetaria. Curator. Curatele. Dienst. Doorstart. Failliet. Faillissement. Financiering. Geld. Gratis. Griffie. Griffier. Griffierecht. Herstructurering. Herstructureringsdeskundige. Herstructureringsspecialist. Homologate. Horeca. Huis. Koks. Kosten. Kweker. Kwijtschelding. Liquidatiewaarde. No Cure No Pay. NOW. Ondernemer. Onderneming. Partycentrum. Qredits. Rechter. Rechtbank. Restaurant. Sanering. Schuld. Schulden. Schuldeiser. Schuldeisers. Snackbar. Terugbetalen. Time-out-arrangement. TOA.UWV. Wet Homologatie Onderhands Akkoord. WHOA.